info@lksb.lt +370 600 80578

STRAIPSNIAI

Paskaityk mūsų straipsnius, pagilink žinias apie krikščionybę

LKSB-post-image

Kas kūnui siela, tas pasauliui krikščion…

Anželika Krikštaponienė
Ištrauka iš Laiško Diognetui (II a.)
LKSB-post-image

95-oji Liuterio tezė

Holger Lahayne
arba apie apgaulingą nusiraminimą
LKSB-post-image

Regima bendruomenė

Dietrich Bonhoeffer
Jūs esate druska. Jėzus nesako: "Jūs pr…
LKSB-post-image

Krikščionys, džiaukimės didžiai

Martynas Liuteris
Evangelija perteikta Liuterio giesmės ž…
LKSB-post-image

Dievo išmintis ir mūsų išmintis

James I. Packer
"Jei nori gyventi išmintingai, turi būt…
LKSB-post-image

Apie tikėjimą

Jonas Kalvinas
"Tikrai tikintis yra tik toks žmogus, k…
LKSB-post-image

Didysis atskyrimas

Dietrich Bonhoeffer
"Nedidelė grupelė žmonių – Kristaus sek…
LKSB-post-image

Apsisprendimo principai: gyvenimas pagal…

Garry Friesen
Svarbiausias dalykas krikščioniui priim…