info@lksb.lt +370 600 80578

UŽ ŽEMYNO RIBŲ (III). IFES PASAULINĖ ASAMBLĖJA 2019

Kas 4 metus IFES šeima susirenka kartu švęsti Dievo darbų studentų pasaulyje, universitete. Mes, LKSB, esame šios šiemos nariais nuo 1999 metų ir kaskart siunčiame savo delegatus, kad parvežtų mums šeimyninių naujienų. Šių metų vasarą į Pietų Afrikos Respublikoje vykusią IFES Pasaulinę Asamblėją "Vilties nešėjai" (ang. Messengers of Hope) vyko Tarptautinės studentų tarnystės savanoris Ričardas Brogys ir studentė narė Debora Gvazdikaitė.

Dalinamės su jumis Ričardo prisiminimais iš ir apie kelionę, įspūdžiais ir istorijomis, parsivežtomis tėvynėn.

3 diena.

Turiu galimybę pabendrauti su vietiniais Pietų Afrikos gyventojais, savanoriais, dvasininkais, evangelistais. Mano pašnekovas - pagyvenęs krikščionis dvasininkas, sukaupęs daugiau nei 30 metų pastoriaus bei evangelinės tarnystės patirtį. Nepraleidžiu progos užduoti klausimą: „Sulaukiate pasipriešinimo dalindamiesi Jėzaus Kristaus Evangelija, ar žmonės atviri priimti išgelbėjimo viltį?“. Istorija krypsta į keletą kertinių taškų - „Pasipriešinimo sulaukiame iš tradicinės Afrikos religijos atstovų, kurių filosofija įsišakojus į tautos tradicijas. Tačiau paradoksalu, jog didžiausią žalą daro  pseudo-dvasingi krikščionys, skelbiantys iškraipytą klestėjimo evangeliją.“

Problema ta, kad žmonėms labai sunku rasti paguodą tik viliantis pomirtinio gyvenimo išgelbėjimu. Šeimos, turinčios mažamečius vaikus ar paauglius, kaip įmanydamos ieško būdų pagerinti materialinę gėrovę. Stengiasi užtikrinti geresnį rytojų investuodami paskutines lėšas į vaikų edukaciją, kadangi nedarbo lygis labiausiai išryškėja tarp neraštingų žmonių. Vaikai, nesuradę vilties ar net parduoti savo tėvų, įklimpsta į melagingų pažadų vedamus, piktų žmonių kėslus. Jie išnaudojami pigiai darbo jėgai, sekso vergijai, prisijungia prie nusikalstamų grupuočių. „Mes matome, jog Dievas ištikimas. Jis kviečia mus neatsižvelgiant į aplinkybes nepasiduoti ir gyventi šventai.“  

Vienas pavyzdžių yra Phiona Mutes gyvenimas. Ji gyveno viename skurdžiausių Afrikos regionų ir dėka misionieriško krikščioniško tarnavimo „Sport Outreach Ministry“ (SOM) tapo šviesuliu ir įkvėpimu žmonėms patiriantiems tuos pačius sunkumus. Šiame tarnavime siekiama per įvairių sporto šakų užimtumą, skelbiant Kristaus žinią, pasiekti jaunus žmones. Savo talento ir užsispyrimo dėka, mergaitė kiekvieną dieną nubėgdavo 6,5 km., jog galėtų dalyvauti šachmatų pamokos užsiėmime. Būdama 14 metų, ji sudalyvavo Pasaulio šachmatų Olimpiadoje. Pamokanti istorija parodo, jog nepaisant aplinkybių, visada yra viltis. Būdama neraštinga Phiona tapo šachmatų didmeistre, paliko lūšnyną ir tapo įkvėpimu visiems pasaulyje. (“Queen of KatwePhiona Mutesi - Queen of Katwe,”). Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Nuo šiol manęs laukia teisumo vainikas, kurį aną dieną man duos Viešpats, teisingasis Teisėjas,- ir ne tik man, bet ir visiems, kurie pamilo Jo pasirodymą.“ (Tim 4, 7-8).

Klausant sukrečia istorijos apie žmones, kurie vedami tuščios vilties, atiduoda savo paskutines santaupas netikrų pranašų kultams. Klestėjimo evangelija įsiskverbia žmonėms į protus, suteikdama netikrą viltį. „Pranašas, skelbdamas melagingus Dievo apreiškimus, pardavė pakelėje surinktas plytas už žmonių viso gyvenimo santaupas. Įtikindamas juos, jog tai yra pamatas ateities namams, bei tikėjimo žingsnis, kurį kviečia žengti jų Dievas“. Išlieka milžiniškas iššūkis atstovėti tiesos Evangeliją. Pastarojo dešimtmečio pseudo-krikščioniški judėjimai suburia minias žmonių, maitina juos išimtais iš konteksto Biblijoje užrašytais žodžiais. Pastorius viliasi ir ragina - „Mes turime mokyti, įkvėpti ir paruošti jaunąją kartą skaityti Bibliją, jog laikui atėjus jie kritiškai įvertintų ir ištirtų skelbiamas tiesas“. „O tu pasilik prie to, ką išmokai ir įtikėjai, žinodamas, iš ko išmokai. Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje.“ (2 Tim 3, 14-15); „Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų.“ (1 Jn, 4-1).

Įdomu klausyti istorijų apie šio žmogaus pašaukimą skelbti Evangeliją nepaisant galimų iššūkių, nors tai reikštų statyti save į tiesioginį pavojų. Galiu stebėti tvirtą užtikrintumą žmogaus akyse, kai jis pasakoja savo liudijimą. Maldose Jėzaus paragintas, jis kalba apie išgelbėjimo viltį oponuojančioms šalims. Lyg šių dienų skirtingų pasaulėžiūrų atstovai kovoja susiburdami į grupes, kurios kelia neramumus ir agresiją. „Traukinio kajutės pagal nerašytas taisykles suskirstytos zonomis, kur nevalia įžengti kitos religinės grupuotės nariams. Viešajame transporte vykstantys panašūs protestai parodo pykčio kurstomą filosofiją.“  Žmonės išsigandę ir nesaugūs yra priversti grumtis su agresijos kupinais judėjimais. Reikia sukaupti daug drąsos siekiant prieiti prie šių žmonių. Dievas didis, jis suteikia antgamtišką apsaugą ir nutildo liūtų nasrus, kaip rašo pranašas Danielius „Mano Dievas atsiuntė savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus, kad jie man nepakenktų“ (Dan 6, 23). Drąsos ir pasitikėjimo įkvėptas dvasininkas dalinasi Gerąja Naujiena, daro įtaką tokiose zonose. Žmonės išgirsta, jog yra kitas kelias - keičiantis gyvenimus, teikiantis ramybę ir džiaugsmą.

Išgirdau tik trumpus istorijų fragmentus, tačiau viena buvo aišku, jog Gyvasis Viešpats apsaugo ir teikia ramybę nepaisant aplinkybių. Dvasininkas džiaugiasi, kad žmonės, ankščiau grūmęsi su krikščionimis, išgirdę tiesos Evangeliją, kardinaliai pasikeičia ir patys tampa išgelbėjimo vilties nešėjais. „Jei būsime toli nuo pasaulyje vykstančių negandų ir vengsime tam tikrų žmonių grupių, izoliuosime save ir tai tik sustiprins neapykantą vienas kitam.“ Kiekvienas žmogus yra sutvertas pagal Dievo paveikslą - „Dievas tarė: “Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą.“ (Pr 1, 26).

Jėzus laukia mūsų atgailos ir atsigręžimo į Jį - „Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.“ (Lk 15, 7). Visi mes esame verti Jo malonės, kuri suteikiama per tikėjimą į Jėzų Kristų - „Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų - tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Mes esame Jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.“ (Ef 2, 8-10).

„Meldžiam Dievo išminties ir būdų kaip rasti dialogą tarp skirtingų pasaulėžiūrų bei su visu kantrumu ir meile liudyti tikrąją Evangeliją neatsižvelgiant į asmenis.“

Šaltinis 

Queen of KatwePhiona Mutesi - Queen of Katwe. (n.d.). Retrieved September 12, 2019, from http://www.queenofkatwe.com/phiona-mutesi/

Ričardas

Atgal <--- 2 diena

Pirmyn ---> 4 diena